Over Bureau DaadWerk

Esther Molenwijk 3

Esther Molenwijk

“Where your talents and the needs of the world cross; there lies your vocation.” 

– Aristoteles

Met een achtergrond in Communicatiemanagement en Arbeids- en Organisatiesociologie heb ik altijd op het snijvlak van commercie en maatschappelijke waardecreatie geopereerd. In die tijd was dat nog geen vanzelfsprekende combinatie. Maar met de opkomst van duurzaam ondernemen was voor mij de link al snel gelegd. Nu kon ik mijn talenten inzetten voor het organiseren van duurzame verandering.

In 2010 ontwikkelde ik de MVO Routeplanner, die bedrijven handvatten geeft om een concreet en zinvol MVO beleid neer te zetten. Met deze adviesmethodiek heb ik zo’n 20 bedrijven in uiteenlopende branches geadviseerd. Daarnaast heb ik regelmatig projecten mogen managen die op een duurzame verandering gericht waren.

Enthousiasme en gedrevenheid zijn de kernwoorden waarmee opdrachtgevers mij definiëren, al vertaal ik die altijd naar een heldere, doelgerichte aanpak. Ik ben sinds de oprichting in 2010 lid van het College van Deskundigen van de MVO Prestatieladder, die toezicht houdt op deze certificatienorm voor MVO.

 

Partner

Regelmatig werk ik samen met Eva Froger. Graag stel ik haar daarom op deze website aan u voor.

Eva-Froger-Bureau-DaadWerk

Eva Froger

“De moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude.” 

– J.M. Keynes

Na mijn studie sociale geografie werd voor mij al snel duidelijk dat ik me wilde richten op duurzaamheid. Het vinden van een optimale balans tussen sociale, milieu en economische aspecten in de dagelijkse praktijk. Hierbij heb ik me vooral gericht op organisaties en het vertalen van complexe onderwerpen naar overzichtelijke waarden en stappen om tot die balans te komen. In 2010 ben ik me hier op gaan richten als freelancer. Al gauw ontmoette ik Esther Molenwijk en werd ik onderdeel van het MVO Routeplanner team, om bedrijven handvatten geeft om een concreet en zinvol MVO beleid neer te zetten. Daarnaast heb ik diverse opdrachtgevers (MVO Nederland, Enclude, InterTenderConsult, OxfamNovib) duurzaamheidsadvies gegeven, onderzoek uitgevoerd en trainingen en groepsprocessen gefaciliteerd.

Om te komen tot duurzame ontwikkeling is betrokkenheid van alle partijen cruciaal. Begrip hebben van de belangen van de verschillende betrokkenen, het ontwikkelen van een gemeenschappelijk doel waar iedereen achter staat en het vinden van win-win situatie zijn belangrijke succesfactoren voor het creëren van verandering richting duurzame ontwikkeling. Op deze manier zijn eigenaarschap en verantwoordelijkheid vanzelfsprekend en kunnen we ‘het oude’, waar nodig, achter ons laten.

Collega’s en klanten beschrijven mij als een open-minded, geïnteresseerd en betrouwbaar persoon met goede analytische vaardigheden en een duidelijke missie een positieve impact te hebben op haar omgeving.

— Meer over Eva Froger is te vinden op www.evafrogeradvies.nl