MVO Advies

Advies

Bij het verduurzamen van een bestaande organisatie zijn twee elementen van belang.

Om te beginnen: Duurzaam Denken. We moeten ons bewust zijn van de urgentie van verandering en geloven in de toekomst die de duurzame weg ons biedt. Medewerkers moeten duurzaamheid als vanzelfsprekend onderdeel van hun werk gaan zien.
Vervolgens: Duurzaam Doen. Onderzoek materialen, grondstoffen en productieprocessen. Zoek hierin naar de mogelijkheden van verduurzaming. Of ontwikkel misschien zelfs een heel nieuw product of business model. Communiceer eerlijk en duidelijk naar de klant.

Duurzaam Denken en Duurzaam Doen kunnen niet zonder elkaar. Zonder echt Duurzaam Denken blijven duurzame acties ongerichte randactiviteiten. Zonder daadwerkelijk Duurzaam Doen, verzandt Duurzaam Denken in abstracte luchtfietserij.
In mijn advieswerk zet ik in op Duurzaam Denken en Doen. Ik betrek de organisatie actief bij het proces in trainingen, workshops en brainstorms. Samen onderzoeken we de mogelijkheden en ontwikkelen we concrete maatregelen voor verduurzaming.

Ik ontwikkelde de ‘MVO Routeplanner’ als instrument voor dit adviestraject en adviseerde hiermee reeds meer dan 20 ondernemingen.¬†Daarnaast doe ik projecten op maat, waarin ik nieuwe duurzaamheidsconcepten ontwikkel en in de markt zet.