Wat een bijzondere tijd is dit.

Wat een bijzondere tijd is dit.

Een tijd waarin technologie alles mogelijk lijkt maar waarin onze natuurlijke bronnen snel op raken. Een tijd waarin ouderwetse zekerheden in rap tempo uiteen vallen, maar tegelijkertijd nieuwe krachten van onderop ontstaan. Een tijd waarin consumenten steeds bewuster kiezen, en bedrijven aanspreken op hun gedrag.

Ik zet mij op verschillende manieren in voor een duurzamere samenleving. Met als belangrijkste pijler de transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Soms doe ik dit in opdracht van bedrijven, bijvoorbeeld door duurzaamheidsadvies of conceptontwikkeling. Daarnaast ontwikkel ik eigen initiatieven, zoals de Hemp Collective en de lokale hennepthee-onderneming Dutch Harvest. Ook organiseer en host ik regelmatig evenementen gericht op kennisdeling en actie.

Dit alles doe ik met een kritische maar optimistische blik. We moeten problemen en misstanden durven benoemen en de vinger op de zere plek leggen. Tegelijkertijd moeten we met enthousiasme en daadkracht aan de slag gaan om te zorgen voor daadwerkelijke verandering.

Esther Molenwijk